Dnes je důležitá energetická a potravinová bezpečnost!